Mail sent - thank you!

Newsletter sign up successful - thank you. Please check your email to confirm your subscription

404: your link did not match a live vacancy

Logicor Sverige

Den svenska logistikmarknad är koncentrerad inom logistiktriangeln mellan Malmö, Göteborg och Stockholm.

Vår närvaro

Den svenska logistikmarknaden är Nordens största och Logicors närvaro i Sverige ger oss en unika förmågan att erbjuda kundanpassade lokaler både inom Sverige men även de andra skandinaviska länderna.

Våra fastigheter

Den svenska logistikmarknad är koncentrerad inom logistiktriangeln mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Vårt svenska innehav består av nio logistik- och lagerfastigheter på totalt 200 000 kvm och sträcker sig från Malmö till Stockholm.

Våra kunder

Vi har ett starkt kundorienterat tillvägagångssätt som fokuserar på ett mervärdesförhållande med våra hyresgäster. Vi har aktiva kontakter med våra kunder för att erbjuda lösningar för deras förändrade behov.

Våra kunder återfinns inom många industrier från industriell produktion till logistik, där vår största kund i Sverige är 3PL-operatören PostNord.

Vårt team är baserat i Stockholm.

Cookie policy

By continuing to use our site you are agreeing to our use of cookies. To find out more about the cookies we use and how to manage them, please see our Cookie Policy.

OK