Mail sent - thank you!

Newsletter sign up successful - thank you. Please check your email to confirm your subscription

404: your link did not match a live vacancy

Värden

Alla medarbetare på Logicor delar följande kärnvärderingar, sammanfattade som REACH, som vägleder våra beslut och definierar vårt beteende gentemot kollegor, kunder, investerare och affärspartner. Dessa värderingar understödjer både den enskilda personens och företagets framgång och speglar vårt ständiga åtagande att skapa en samarbetsvillig, dynamisk, engagerande och inkluderande affärsmiljö.

RESULTAT (Results)

 • Vi bibehåller en positiv drivkraft för att nå våra affärsmål.
 • Vi hjälper våra medarbetare att göra sitt bästa genom vägledning och feedback.
 • Vi bevarar vår smidighet, rörlighet och flexibilitet.
 • Vi vågar ta väl avvägda risker för att uppnå våra affärsmål.

HÖGSTA KVALITET (Excellence)

 • Vi har förbundit oss att alltid ge mer än vad som förväntas.
 • Vi eftersträvar ständig förbättring genom att uppmuntra ett kritiskt och innovativt tankesätt.
 • Vi utvecklas ständigt som experter och människor genom att fördjupa vår förståelse för verksamheten och vår egen kompetens.
 • Vi är öppna för förändringar och agerar snabbt och beslutsamt för att utnyttja en förändring.

ENIGHET (As One)

 • Vi samarbetar som grupp för att uppnå våra mål.
 • Vi kommunicerar öppet och uppriktigt med varandra.
 • Vi ger varje person ett respektfullt bemötande och sätter värde på mångfalden.
 • Vi ber om hjälp när vi behöver den och ger hjälp när någon ber om den.
 • Vi försöker skapa en positiv, energifylld och kul arbetsmiljö.

KUNDER (Customers)

 • Våra kunder utgör kärnan i vår verksamhet.
 • Vi skapar varaktiga relationer med våra kunder och försöker förstå och tillgodose deras behov.
 • Vi kommunicerar tydligt och agerar beslutsamt.
 • Vi håller vad vi lovar, slutför det vi påbörjar och försöker nå ett ömsesidigt gynnsamt resultat genom samarbete.

ÄRLIGHET (Honesty)

 • Förtroende, ärlighet och integritet är grundstenarna i vår kultur.
 • Vi tar våra åtaganden på allvar och håller vad vi lovar.
 • Vi är konsekventa och försöker alltid vara ansvarsfulla, pålitliga, uppriktiga och omtänksamma.
 • Vi delegerar arbete till andra och ger dem möjligheter.

Hitta ett logistiklager som passar dina behov

Små fastigheter
Upp till 5,000 sqm
Stora fastigheter
Mer än 5,000 sqm

Cookie policy

By continuing to use our site you are agreeing to our use of cookies. To find out more about the cookies we use and how to manage them, please see our Cookie Policy.

OK