Mail sent - thank you!

Newsletter sign up successful - thank you. Please check your email to confirm your subscription

404: your link did not match a live vacancy

Våra kunder

Att hjälpa våra kunder trivas

OAVSETT VAR I EUROPA VÅRA KUNDER BEDRIVER SIN VERKSAMHET KAN VI HJÄLPA DEM ATT KOMMA FRAM.

Tack vare vårt intereuropeiska perspektiv och våra kunskaper på det lokala planet kan vi skapa mervärde i samarbete med våra kunder, ge dem råd gällande lokala marknadsförhållanden och planera nästa steg för deras logistikverksamhet i Europa.

VÅRA VIKTIGA KUNDSEKTORER

Logistik

Logistik

Detaljhandel

Detaljhandel

Mat och dryck

Mat och dryck

Byggindustri

Byggindustri

Fordonsindustri

Fordonsindustri

Mångsidig kundbas

Detaljhandlare och distributionsbolag utgör våra största kundkategorier. Vi stödjer dessutom en mängd företag inom fordonsindustrin, byggindustrin, livsmedels- och textilindustrin.

Innovation inom hela Europa

Tack vare våra lokala medarbetares insikter och kunskaper kan vi ge våra kunder ett unikt stöd på det regionala planet. 

Regioner där vi verkar

Hitta ett logistiklager som passar dina behov

Små fastigheter
Upp till 5,000 sqm
Stora fastigheter
Mer än 5,000 sqm

Cookie policy

By continuing to use our site you are agreeing to our use of cookies. To find out more about the cookies we use and how to manage them, please see our Cookie Policy.

OK