Wiadomość wysłana - dziękujemy!

Rejestracja do newslettera zakończona sukcesem - dziękujemy. Sprawdź skrzynkę e-mail i potwierdź subskrypcję

404: your link did not match a live vacancy

+44 (0) 20 7198 2424 Customer led logistics real estate

Wynajmij magazyn w Stryków

Opis

Stryków, Polska

Panorama 360

Leży w centralnej Polsce, zaledwie 5 km od skrzyżowania autostrady A1 i A2. Park usytuowany jest bezpośrednio przy drodze nr 71, obok węzła „Stryków” łączącego autostradę A2 z drogą krajową nr 14. Odległość parku do centrum Łodzi to 17 km, co zapewnia ułatwiony dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Oferowana powierzchnia: 

Moduł 1

magazyn: 5 600 mkw, biuro: 333 mkw; doki/bramy: 8/1; dostępny od 01.01.2023

Moduł 2

magazyn: 2 500 mkw, biuro: 107 mkw; doki/bramy: 5/1; dostępny od 01.02.2023

Moduł 3

magazyn: 4 000 mkw, biuro: 318 mkw; doki/bramy: 3/1; dostępny od 01.02.2023

Moduł 4

magazyn: 10 000 mkw, biuro: 350 mkw; doki/bramy: 15/2; dostępny od 15.04.2024

Magazyn
22.100 sqm
Biuro
1.108 sqm
Razem
23.208 sqm
 • Wysokość w świetle: 10
 • Doki przeładunkowe: 154
 • Miejsca parkingowe: 220
 • Zraszacze: Nie
 • Chłodnia: Nie
 • Ambient: Nie
 • Regały: Nie
 • Cross docked: Tak
 • Heating: Tak
 • Lighting: Nie
 • Frozen: Nie

Lokalizacja i czas dojazdu*

1 2 3 godzin*
A Warszawa
B Łódź
C Katowice
D Poznań
E Wrocław
A port
B port
C port
D port
E port
A Łódź Władysław Reymont Airport
B Modlin Airport
C Warsaw Chopin Airport
D Katowice International Airport
E Radom Airport
A Stryków
B Łódź Widzew
C Zgierz
D Łódź Fabryczna
E RRT Lodz, 51.769545
* Szacowana odległość i czas jazdy

O lokalizacji

Logicor Stryków is located in central Poland, just 5 km from the intersection of the A1 and A2 motorways. The Park is located on route 71, right next to the “Stryków” junction which links the A2 motorway with national road 14. The distance from the Park to the centre of Łódz is 15 km which provides easy access to a skilled workforce.The offered area is the entire Building No. 3 with a total area of 50 600 m2. The building also includes a covered roof with an area of over 5 000 m2 where additional storage of goods is possible. Space is available from January 2019.

Cookie policy

By continuing to use our site you are agreeing to our use of cookies. To find out more about the cookies we use and how to manage them, please see our Cookie Policy.

OK