Suomen merkittävin vienti- ja tuontisatama

 

Helsingin Satama Oy:n hallinnoima Vuosaaren satama palvelee monipuolisesti kontti- ja roroliikennettä. Liikenneyhteydet satamaan ja siitä eteenpäin ovat erinomaiset. Helposti navigoitava meriväylä johtaa suoraan avomerelle ja moottoritietasoinen Satamatie liittyy sujuvasti samantasoiseen kehä III -tiehen ja samalla Suomen päätieverkkoon. Myös junakuljetuksille on luotu hyvät edellytykset: Keravalla päärataan yhtyvä satamarata johtaa suoraan Vuosaaren sataman laitureille ja terminaaleille.

Tutustu tarkemmin Helsigin Satamaan.

Varasto- ja logistiikkatilojen sijainti sataman yhteydessä tuo säästöjä

Sijoittamalla varasto- ja logistiikkatilat merkittävimmän vienti- ja tuontisataman välittömään yhteyteen pienennät kuljetuskustannuksia ja nopeutat pääoman kiertoa. Konttien purkamis- ja lastausajat lyhenevät ja alueella toimivien yritysten asiakaspalvelu nopeutuu. Sijoittamalla toiminnot Vuosaaren sataman aluelle voit keskittää koko Etelä-Suomen jakelun yhteen paikkaan. Sataman alueelta on erinomaiset yhteydet ympäri Suomen, säännölliset laivareitit Euroopan satamiin sekä välittömät yhteydet kotimaan runkotie- ja rautatieverkostoon.

Sataman monipuoliset palvelut tukevat osaltaan toiminnan kustannustehokkuutta ja nopeutta: sataman alueella palveluitaan tarjoavat mm. Helsingin Satama, Tulli ja eri satamaoperaattorit.

Modernia ja tehokasta varastotilaa

Vuonna 2008 valmistunut moderni Vuosaaren logistiikkakeskus koostuu 65 0000 neliömetrin logistiikka-alueesta sekä Porttikeskuksesta, jonka pinta-ala on noin 13 000 neliömetriä, ja Vuosaari Service Centeristä, pinta-alaltaan noin 4 200 neliömetriä.

Logistiikka-alueen modulaariset ja joustavat varastotilat tehostavat varastotyön tehokkuutta mm. monipuolisilla hyllytysratkaisuilla. Sataman ytimenä toimii Porttikeskus, jossa sijaitsevat modernit ja joustavat toimistotilat edustus- ja neuvottelutiloineen.

Jos haluat kuulla lisää Vuosaaren sataman logistiikkakeskuksen tiloista, Ota yhteyttä Olli Ahopeltoon (p. 040 685 5004) tai omaan asiakkuuspäällikköösi.