Kiinteistö- ja rakennusalan kestävällä kehityksellä on suuri merkitys koko Suomelle. Rakennetun ympäristön osuus energian kokonaiskulutuksesta on noin 40 prosenttia, ja ilmastonmuutokseen vaikuttavista päästöistä noin 35 prosenttia syntyy rakennetusta ympäristöstä.


Vastuullisena omistajana kehitämme kiinteistöissämme ekotehokkaita toimintatapoja yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Hyviä käytännönläheisiä keinoja vähentää kulutusta ovat mm;

-    valaistuksen vähentäminen liiketunnistimien ja hämäräkytkimien avulla
-    ovien ja ikkunoiden tiivisteiden kunnon tarkistaminen
-    tilojen oikean lämpötilan säätäminen ja lämmönhukan vähentäminen
-    vesikalusteiden kunnon tarkistaminen ja turhan vedenkulutuksen minimoiminen

Logicorin energiatehokkuusohjelman tavoitteena on energiankäytön tehostaminen ja energiasäästökohteiden paikantaminen. Energiatehokkuusohjelmaan kuuluvat kohdekohtaisten energiakartoitusten ja -analyysien laatiminen, energiainvestointien kannattavuustarkastelut ja toteuttaminen sekä käyttäjien kannustaminen energiatehokkaaseen toimintaan, jotka toteutamme yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Kiinteistöjemme sähkön-, lämmön- ja vedenkulutukset ovat laskeneet vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin aikana vastaavan kauteen 2014 verrattuna;

  •     sähkönkulutus 1,1 %
  •     normitettu lämmönkulutus 1,3 % 
  •     vedenkulutus 1,8 %  

Vuoden 2015 aikana olemme käynnistäneet useita energiatehokkuutta parantavia hankkeita kuten valaistuksen uusiminen LED-valoiksi, joilla saavutetaan jopa 90 % säästö hehku- ja halogeenilamppuihin verrattuna. Lämmitystapamuutoksia voidaan toteuttaa siirtymällä kaukolämpöön, tutkimalla uusiutuvien energiamuotojen kuten aurinkoenergian hyödyntämistä,  ja uusimalla lämmöntalteenotto- ja vedenjäähdytysjärjestelmiä.

Ympäristövastuuasioiden kehittäminen jatkuu vuonna 2015. Kiinteistökehityshankkeiden ja laajempien peruskorjausten toteuttamisen laatukriteerit määritetään, ja näissä kiinnitetään huomiota myös ekotehokkuuteen ja elinkaariajatteluun. Toiminnan vaikuttavuutta kehitetään myös jätteiden kierrätyksessä ja materiaalitehokkuudessa.