Digitalisaatio, verkkokaupan kasvu, ulkoistukset ja liiketoiminnan suunnittelujänteen lyheneminen ovat muokanneet logistiikka-alan toimitilatarpeita uusiksi. Samalla yritykset sopeuttavat liiketoimintaansa jatkuvasti muuttuvaan markkinatilanteeseen. Hyvällä sijainnilla olevissa vuokratiloissa toimiva yritys voi vapaammin suunnitella logistista toimintaverkkoaan ja skaalata tilantarvettaan tilanteesta riippuen. Talouden elpyminen ja verkkokaupan kiihtyminen ovat johtaneet tilojen kysynnän kasvuun.

Tarve optimoida toimitusketju mahdollisimman kustannustehokkaaksi on muuttanut varastomarkkinaa monipuolistamalla varastojen käyttötapoja. Pienet varastotilat loppuasiakkaan lähellä ovat tärkeitä, mutta sen lisäksi toimijat tarvitsevat yhä suurempia ja tiloiltaan ja toiminnoiltaan monipuolisempia keskusvarastoja hyvällä sijainnilla.

Verkkokaupan nopea kasvu, jatkuvasti kiristyvät toimitusajat sekä ympäristöystävällisyyden vaatimukset nostavat lyhyet kuljetusmatkat ja varastotilojen sijainnin entistä keskeisimmiksi kilpailukyvyn tekijöiksi.

Hyvällä sijainnilla olevat modernit tilat varataan nyt

Moderneja vapaita logistiikka- ja varastotiloja pääkaupunkiseudulla on rajallisesti, ja ne ovat keskittyneet tietyille alueille. Pääkaupunkiseudulla parhaat sijainnit ovat Vuosaaren sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Maa- ja merirahdin yhdistämisen kannalta Vuosaari on eräs Suomen parhaista lokaatioista. Kun merikontit voidaan siirtää laivoista suoraan maarahtiterminaaliin käsiteltäviksi, säästetään huomattavasti aikaa ja rahaa.

Vuosaaren sataman läpi kulki vuonna 2017 kaikkiaan 14 miljoonaa tonnia tavaraliikennettä, mikä tekee siitä Suomen vilkkaimman ulkomaantavaraliikenteen yleissataman. (Port of Helsinki 2017).

Toimitilojen ja varaston sijainti merkittävimmän vienti- ja tuontisataman yhteydessä pienentää kuljetuskustannuksia poistamalla ylimääräisiä siirtokuljetuksia ja tyhjien konttien kuljetustarpeita.

”Uudet tilat tehostavat loistavan sijaintinsa ansiosta paitsi omaa toimintaamme myös asiakasyritystemme toimitusketjuja, koska tarve siirtää rahtia terminaalien välillä on poistunut. Rahti siirtyy laivasta käytännössä suoraan pyörien päälle”, Matti Toivanen, toimitusjohtaja, Oy Kuehne + Nagel Ltd

Hyvä sijainti ja skaalautuvat tilat avain liiketoiminnan kasvuun ja kehitykseen

Sijainti on yksi tärkeimmistä logistiikka- ja toimitilojen valintaan ja kustannustehokkuuteen liittyvistä kriteereistä, tarvitaan toiminnan jatkuvuuden ja ketteryyden takaamiseksi muutakin. Jotta tilat tukevat liiketoiminnan kasvua ja kehitystä pitkällä aikavälillä, tulee niiden olla moderneja ja joustavia.

Kiinteistöalan megatrendit kuten yhteiskäyttö, ulkoistaminen ja palveluistaminen tarjoavat logistiikkatilojen omistajille ja käyttäjille mahdollisuuden pysyä kilpailukykyisinä ja luoda uutta liiketoimintaa kiristyvässä markkinassa. 

 

Artikkelissa mainitut lähteet:

Port of Helsinki 17.01.2018