Logy Conference 2019 kokosi jälleen runsas lukuisesti  logistiikka- ja hankinta-alan ammattilaisia 7.-8.2. Helsinkiin kuulemaan tulevaisuuden ilmiöistä ja Logicor toimi yhtenä tapahtuman pääyhteistyökumppaneista. Tapahtumapäivän aikana korostuivat seuraavat teemat:

 

  • Digitalisaatio ei ole oikotie onneen - Perusasioiden on oltava kunnossa, kun digitaalisia ratkaisuita otetaan käyttöön. Jos digitalisoitavat prosessit eivät toimi, ei niiden digitalisoiminen tuo lisähyötyä. Konkreettisia onnistumisia on kuitenkin jo saatavilla. Esimerkiksi DHL seuraa ja optimoi varastojaan reaaliaikaisen heat mapin avulla.

 

  • Asiakaskokemuksen tärkeys - Asiakaskokemus oli tapahtuman kattotema jo viime vuonna ja tätä tärkeää aihetta sivutiin useassa puheenvuorossa myös tällä kertaa. Yhtä mieltä oltiin siitä, että asiakaskokemuksen kehittämiseksi tarvitaan osaamista yli toimialarajojen.

 

  • Strategiset kumppanuudet ja ekosysteemit - Strategisten kumppanuuksien tärkeys korostuu myös yhtenäisen asiakaskokemuksen luomisessa, mutta se nähtiin erityisen tärkeäksi edellytykseksi, jotta globaalissa jakeluverkossa voi menestyä. Parhaimmassa tapauksessa strategisissa kumppanuuksissa saavutetaan synergiaetuja, joilloin tuloksena on enemmän kuin osiensa summa. Tämä edellyttää ekosysteemin toimijoilta avoimuutta, esimerkiksi avoimia API-rajapintoja.

 

  • Datan merkitys - Datan hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä ei ole vain logistiikka-alan trendi, vaan siitä puhutaan kaikkialla. Datan hyödyntäminen mahdollistaa esimerkiksi asiakaskokemuksen kehittämistä, toiminnan tehostamista ja optimointia sekä kokonaan uusia liiketoimintamalleja. Tulevaisuudessa logistiikan kehityksen ja innovaatioiden nähdään perustuvan dataan ja alustatalouteen.