Logistiikka 2016 messuilla puhutti mm. verkkokaupan nopeus ja pyrkimys lähelle asiakasta joustavan palvelun sekä lokaalien varastojen ja palvelumallien avulla. Nähtiin, että logistiikka on ennen kaikkea tärkeä osa asiakokemusta.

Teollisuuden materiaalivirroista puhuttaessa esiin nousi myös toimitilat, joiden tulee olla joustavia, sijainniltaan hyviä ja sovittava yrityksen kasvutavoitteisiin.

Sisälogistiikka 2020 –luvulla keskusteluissa todettiin tavoitteena olevan jatkuva parantaminen sisälogistiikassa ja varastoinnissa. Logistiikka-ja varastotilojen sijainnin merkityksen katsottiin kasvavan tulevaisuudessa, samoin kuin nykyaikaisen infran, ympäristöarvoja unohtamatta.  Logistiikkakiinteistön käyttäjän näkökulmasta nähtiin logistiikkapalveluilla olevan ratkaiseva merkitys lopputuotteen kilpailukyvylle ja uusilla logistiikkaratkaisuilla haetaan parempaa asiakaspalvelukykyä.

Kiitos kaikille messuosastollamme verkkokaupan vaikutuksia koskevaan kyselyyn osallistuneille. Arvoimme vastanneiden kesken elämyslahjakortteja ja ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti palkinnoista.