K-ryhmän keskusvaraston katolla uusiutuvaa energiaa tuottaa 3 336 aurinkopaneelia teholtaan 900.9 kWp. Aurinkovoimalan vaikutus ilmastonmuutoksen torjunnassa on merkittävä, sillä hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 139 tonnia/vuosi.

"Aurinkovoimalat ovat oleellinen osa Keskon juuri päivitettyä energiastrategiaa. Kaikki Keskon Suomessa hankkima ja käyttämä sähkö on uusiutuvaa. Uusiutuvan energian käyttö ja siihen panostaminen sopivat maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä meidän arvoihimme ja tavoitteisiimme", sanoo K-ryhmän rakennuttamis- ja ylläpitojohtaja Jukka Anttila.

Vastuullisena kiinteistönomistajana Logicor on sitoutunut toimitilakiinteistöjen energiatehokkuussopimukseen (TETS) vuosille 2017 - 2025 ja tavoittelemme 7,5 prosentin energiansäästöjä vuoteen 2025 mennessä. Energiatehokkuus on yksi tapa torjua ilmastonmuutosta. Uusia ratkaisuja ja sovelluksia syntyy vauhdilla, ja samalla investointien takaisinmaksuajat lyhenevät.

"Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa toteutettavissa hankkeissa molempien osapuolten ympäristövastuutavoitteet yhdistyvät. Tavoitteenamme on energiatehokkaat tilat ja ratkaisut asiakkaillemme. Keskon kanssa toteutettu uusiutuvan energian - aurinkovoimalan - käyttöönotto on merkittävin vuonna 2018 toteuttamistamme energiainvestoinneista", kertoo Logicor Nordicsin toimitusjohtaja Jorma Lehtonen.

Me Logicorilla olemme sitoutuneet energiansäästöön. Seuraamme aktiivisesti kiinteistöjemme energiankäyttöä ja kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa ekotehokkaita toimintatapoja, joilla parannetaan tilojen käytettävyyttä ja laatua sekä alennetaan energiakustannuksia. Hakkilan kohteen aurinkovoimalan toimitti Aii Energy Systems.