Vuoden 2016 lopussa päättyneen ensimmäisen kiinteistöalan energiatehokkuussopimuskauden (TETS) aikana Logicorin kiinteistöissä säästyi energiaa jopa yli asetetun tavoitteen.

Logistiikka-, tuotanto- ja varastokiinteistöissämme saavutettiin vuositasolla noin 6 200 MWh:n säästöt.

Logicor liittyi mukaan kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen tammikuussa 2015. Sopimuksen piirissä oli vuoden 2016 lopulla yhteensä 56 kiinteistöä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet ekotehokkaita toimintatapoja, joilla parannetaan tilojen käytettävyyttä ja laatua sekä alennetaan energiakustannuksia. Vuosien 2015-2016 aikana mm. uusimme useamman kohteen valaistuksen energiatehokkaammaksi LED-valaistuksella sekä uudistimme talotekniikkaa parantamalla lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien energiatehokkuutta.

Logicor on mukana myös uudessa kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa, joka kattaa vuodet 2017-2025. Tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2025 mennessä vielä 7,5 prosentin lisäsäästöt.

Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja eri toimialojen yhteinen keino täyttää Suomelle asetetut energiatehokkuusvelvoitteet. Ne ovat myös tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa.