Logicor kutsuu asiakkaansa mukaan energiansäästötyöhön

Logicor Oy liittyi valtakunnallisen energiatehokkuussopimuksen jatkokaudelle ja tavoittelee nyt 7,5 prosentin energiansäästöjä vuoteen 2025 mennessä.

Säästöjä haetaan toimintamallista, joka korostaa yhteistyötä vuokralaisten kanssa, ja energiajohtamista kehitetään osana kiinteistöjen pitkäjänteistä ylläpitoa. "Kiinteistöyhtiönä Logicor Oy:n suhtautuminen energiajohtamiseen on poikkeuksellisen raikas", kiittelee Granlund Consultingin energia-osaston ryhmäpäällikkö Asta Autelo

”Logicor haluaa saada käyttäjät mukaan energiansäästötoimiin ja löytää energiatehokkuuden parantamiseksi laajempia kokonaisuuksia, joiden kautta parantaa niin kiinteistöjen ylläpitoa kuin asiakassuhteitakin.”

Yhteinen vastuu energiankäytön tehostamisesta

Energiansäästötyöllä on Logicorilla jo pitkät perinteet. "Samoja asioita toistamalla ei kuitenkaan synny parhaita tuloksia, ja haluammekin lähestyä energiankäyttöä uudesta näkökulmasta", kertoo Logicorin ylläpito- ja laatupäällikkö Riitta Karvinen. 

”Tilojen käyttäjillä on suuri merkitys kiinteistöjen lämmön ja sähkön kulutukseen, ja siksi haluamme ottaa asiakkaat aikaisempaa aktiivisemmin mukaan keskustelemaan kiinteistöjen energiatehokkuudesta ja toimintamalleista.”

Konkreettisia säästötoimia priorisoidaan sen mukaan, minkälaisia toiveita ja näkemyksiä vuokralaiset nostavat esiin syksyn kohdekierroksilla ja haastatteluissa.

”Haluamme tehdä energiatyöhön osallistumisen asiakkaillemme mahdollisimman helpoksi, ja siksi lähestymme heitä itse”, Karvinen kertoo. ”Etsimme asiakkaidemme joukosta energiavastuullisia ja innokkaita edelläkävijöitä, joiden kanssa käynnistää yhteishankkeita tai löytää muita tapoja energiatavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla haluamme parantaa asiakastyytyväisyyttä.”

Kiinteistönhoidosta löytyy yhä uusia energiansäästömahdollisuuksia

Kiinteistönhoidon ratkaisuilla on mahdollista saavuttaa merkittäviä energiasäästöjä. "Käyttötekniset muutokset ja pienet energiansäästöinvestoinnit maksavat itsensä takaisin jo 1 - 3 vuodessa, mutta suurempia investointeja on suunniteltava pitkäjänteisesti", arvioi Granlund Consultingin energia-osaston asiakkuuspäällikkö Antti Kokkonen

 ”Säästöt ovat merkittäviä, koska esimerkiksi valaistuksen sähkönkulutus on mahdollista puolittaa 10–15 prosenttiin rakennuksen koko sähkönkulutuksesta. Ilmanvaihdossa taas tekniikka on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana niin paljon, että uudehkoissakin kohteissa on usein paljon kannattavia energiansäästömahdollisuuksia.”

Monessa organisaatiossa säästöt vaativat aikaisempaa laajempaa näkökulmaa.

”Monet toimijat, kuten Logicor, ovat tehneet energiansäästötoimenpiteitä jo vuosia, ja suuri osa helpoista toimenpiteistä on jo toteutettu”, Autelo selittää. ”Silloin on tärkeää nivoa energiajohtaminen entistä tiiviimmäksi osaksi muuta kunnossapidon suunnittelua ja varmistaa, että kaikki energiajohtamisen osa-alueet toimivat saumattomasti yhteen. Tässä kokonaisuudessa myös käyttäjillä on iso rooli ja vaikutusmahdollisuus.”

Motivan valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään 9.–15.10.2017. Järkevän energiankäytön puolesta kampanjoidaan jo 20. kertaa. Logicorin uusi näkökulma energiatehokkuuden parantamiseen sopii hyvin juhlavuoden teemaan Yhdessä energisempi tulevaisuus. Tule mukaan ja osallistu yhteiseen työhön!