Logicor on solminut yhteistyösopimuksen kiinteistöjohtamisen asiantuntijayrityksen Newsecin kanssa. Newsecin vankka kiinteistöosaaminen ja kattava palveluverkosto takaavat nopean ja osaavan palvelun kaikille Logicorin asiakkaille sijainnista riippumatta.

Yhteistyösopimus koskee kaikkia Logicorin 77 kohdetta Suomessa. Sopimus kattaa teknisten palveluiden johtamisen, vuokrahallinnon ja vuokrauksen tukipalvelut.

”Meille asiakastyytyväisyys on yhteistyön onnistumisen tärkein mittari. Yhteinen tavoitteemme on, että tekninen ylläpito ja palvelut toimivat moitteettomasti, ja asiakkaamme voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa”, sanoo Logicor Nordicsin toimitusjohtaja Jorma Lehtonen.

Ruotsin puolella Logicorilla on hyvät kokemukset Newsecin kiinteistöjohtamisen palveluista, sillä siellä on jo ollut Newsecin kokonaisvaltainen palvelupaketti käytössä. Kumppanuutta on luontevaa laajentaa Suomeen, koska Newsecin ja Logicorin toimintatavat ja arvomaailma kohtaavat.

”Kiinteistöjen käyttäjä on meidän ja Logicorin yhteinen asiakas, jonka parhaaksi teemme töitä. Meitä on helppo lähestyä, ja reagoimme nopeasti loppuasiakkaan tarpeisiin”, kuvaa Niko Pihlman, joka toimii Newsecillä Key Account Managerina.

Maantieteellisesti kattava verkosto tarjoaa paikallisen osaamisen ja palvelut

Logicorilla on laaja kiinteistöverkosto Suomessa, ja paikallisuus oli tärkeä kriteeri kumppania valittaessa.

”Meille on tärkeää, että palveluntuottajat ovat siellä missä asiakkaammekin ovat. Newsec on läsnä kaikilla paikkakunnilla, joilla meillä on kiinteistöjä. Siksi heillä on vankkaa paikallista näkemystä kunkin alueen kiinteistömarkkinasta”, Lehtonen iloitsee.

Hyvä kumppani haastaa kehittämään prosesseja ja palveluja

Logicor ja Newsec panostavat pitkäjänteiseen yhteistyöhön sekä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Yhdessä etsitään uusia tapoja kehittää kiinteistöpalveluita ja palveluntuottajaverkoston toimintaaja sitä kautta parannetaan asiakkaiden arkea.

”Logicorin asiakaskunnan ja kiinteistömassan monipuolisuus tuo mielenkiintoisia kehitysmahdollisuuksia. Kun kiinteistöjen käyttötavat ja muutostyötarpeet ovat näin moninaisia, pääsemme hyödyntämään kattavasti kiinteistökehittämisen palveluitamme ja osaamistamme”, sanoo Pihlman.

”Newsecin osaava tiimi tutustuu kohteisiimme tuorein silmin. Heiltä saamme varmasti ajatuksia siihen, miten voimme kehittää uusia toimintatapoja ja kiinteistöjen palveluita yhdessä.” – Riitta Karvinen, ylläpito- ja laatupäällikkö, Logicor

”Logicorin tiimi on arvoiltaan lähellä meidän yrityksemme arvoja. Samanhenkisyys on näkynyt neuvottelujen alkumetreiltä lähtien positiivisena yhteishenkenä. Odotan innolla tiivistä kumppanuutta, toistemme haastamista ja toimintatapojen yhteistä kehittämistä”, Newsecin kiinteistöjohtamispalveluiden toimitusjohtaja Miro Karttunen tiivistää.

Vastuulliselta kumppanilta tukea kiinteistöjen ilmastovaikutusten vähentämiseen

Digitaaliset ratkaisut ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat kiinteistöalalla tärkeitä trendejä, joihin osaavalta kumppanilta saa tukea. Logicor on edelläkävijä kiinteistöjen ilmastovaikutusten torjunnassa, ja myös kumppaneiden pitää ymmärtää kiinteistön ylläpidon merkitys ilmastonmuutokselle.

”Arvostan Newsecissä sitä, että heillä on innovatiivisia ratkaisuja juuri digitalisaation hyödyntämiseen kiinteistöissä. He myös aktiivisesti kehittävät energiatehokkuuteen ja vastuulliseen kiinteistöjohtamiseen liittyviä asioita”, sanoo Logicorin ylläpito- ja laatupäällikkö Riitta Karvinen.