Logistiikkatoimijoiden tehokas keskittymä

Logistiikkakeskusalueilla on nähtävissä kasvavaa kysyntää erilaisille toimijoiden välisille yhteistyömalleille; kilpailu- ja neuvotteluasemaa vahvistaville resurssien jakamiselle ja yhteishankinnoille. Kouvolaan onkin muodostunut kotimaan tavaraliikenteen ja Venäjälle suuntautuvan rautatieliikenteen keskittymä.

Kouvolan logistiikka-alueella toimii nykyisin noin 90 logistiikka- ja kuljetusalan yritystä ja koko Kouvolan seudulla alan yrityksiä on noin 200. 

Huolimatta siitä, että kaupunkikeskukset ovat edelleen suuria kysyntä- ja tarjontapisteitä koko liikennelogistiikka - ja logistiikkajärjestelmässä, logistiikkatoimintoja siirtyy keskustoista kaupunkien reuna-alueille muun muassa uusien ja tehokkaampien toimitilojen perässä. Kouvolan seudun vahvuus on loistava logistinen sijainti. Edulliset kustannukset ja hyvät kulkuyhteydet ovat yrityksille lyömätön etu. Logistiikkakeskuksen sijaintiin vaikuttavat ennen kaikkea toimitusten ja jakelun kuljetuskustannukset, työvoiman saatavuus ja työvoimakustannukset, kaavoitukselliset ja tekniset valmiudet rakentamiseen, yhteydet satamiin ja toimitilakustannukset.

Kouvolan logistiikkahubin ankkurina toimii Suomen suurin tavaraliikenteen järjestelypiha. 

Tutustu Kouvolan Kullasvaaran logistiikka-alueella sijaitseviin kohteisiimme;

Tykkimäentie 9

Mestarintie 1

Tehontie 43