Satama on tilana hyvin erityinen: muutoksia tapahtuu enemmän kuin muualla, mutta sekä säilytyksen että tavaran liikuttamisen pitää aina hoitua sujuvasti.

Kotimaan logistiikkapalveluita tarjoavan SA-TU Logisticsin tilat sijaitsevat Vuosaaren satamassa, josta käsin yritys tuottaa asiakkailleen kotimaan kuljetuspalveluita, tavarankäsittelyä ja tullidokumentointia. SA-TU Logisticsin varatoimitusjohtaja Tero Melasniemen mukaan sijainnista Vuosaaren satamassa on yritykselle hyötyä. Tilojen suhteen yhtiölle merkittävää on Melasniemen mukaan se, että vuokranantaja pystyy vastaamaan muuttuviin tilatarpeisiin.

– Olemme kasvuyritys ja tilavuokraajan joustavat toimintamallit antavat meille kasvuun erinomaiset lähtökohdat. SA-TU Logisticsin kasvun mahdollistaa se, että me pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kilpailukykyisiä palveluita. Olemme tehneet Logicorin kanssa yhteistyötä nyt pari kuukautta ja olemme tyytyväisiä siitä, että he ovat tilanvuokraajina todella halunneet ymmärtää meidän liiketoimintaamme. Yhteydenpitomme on ollut sopimusneuvotteluista lähtien tiivistä ja proaktiivista. Logicor on halunnut kuunnella ja ymmärtää muuttuvia tilatarpeitamme sopimusta tehdessämme. Tällainen toimintaperiaate tilavuokrauksissa antaa meille hyvät eväät kasvaa, Melasniemi kiteyttää.

 

 

Sataman hektisyys vaatii tilapalveluilta joustoa

Logicor Oy:n asiakkuuspäällikkö Olli Ahopelto on tutustunut viime kuukausien aikaan satamaliiketoimintaan perusteellisesti. Ahopellon mukaan hän on oppinut logistiikkaliiketoiminnasta valtavasti ja sen pohjalta on muodostettu yhdessä SA-TU Logisticsin kanssa toimiva sopimusmalli.

– SA-TU Logisticsin kanssa meille on kristallisoitunut se, että satamaliiketoiminnassa tilojen käytön ja hallinnan joustavuus on A ja O. Jotta voimme auttaa heitä, meidän pitää ymmärtää heidän liiketoimintansa lähtökohdat ja olla sitä kautta mahdollistamassa SA-TU Logisticsin kasvua, hän sanoo.  

Ahopelto täsmentää, että satama tilana poikkeaa muista kohteista. Siellä tapahtuu enemmän kuin muualla.

– Me Logicorilla näemme, että meidän palvelumalliemme pitää mahdollistaa satamaliiketoiminnassa tapahtuvat muutokset ja tarjota joustoja, jotka antavat kasvun mahdollisuuksia asiakkaillemme. Saimme SA-TU Logisticsin kanssa hyvässä yhteistyössä luotua sopimusmallin, joka mahdollistaa tilojen käytön optimoinnin tarpeen mukaan, Ahopelto valottaa. 

Me Logicorilla näemme, että meidän palvelumallien pitää mahdollistaa satamaliiketoiminnassa tapahtuvat muutokset ja tarjota joustoja, jotka antavat kasvun mahdollisuuksia asiakkaillemme.