Rahtikeskus, arvostettu suomalainen 3PL- ja logistiikkakuljetusyritys, on aina arvostanut hyvää keskusteluyhteyttä ja molemminpuolista tyytyväisyyttä vuokranantajansa kanssa. Näiden yhteisten arvojen pohjalta Logicor on rakentanut pitkäaikaista yhteistyötä Rahtikeskuksen kanssa. Tämä synergia on vuosien varrella johtanut kumppanuuteen, jonka avulla Logicor on voinut tukea Rahtikeskuksen laajentumista tilatarpeiden kasvaessa 8 000 neliömetristä vuonna 2016 aina 13 200 neliömetriin vuonna 2021.

Rahtikeskuksen varasto- ja terminaaliliiketoiminnan operatiivinen päällikkö Kaj Jousea kertoo: "Varastoliiketoiminta on osa tarjoamiamme kokonaislogistiikkapalveluita. Liiketoimintamme ei voi menestyä, jos kiinteistöllä asiat eivät ole kunnossa. Siksi hoidamme vuokraamiamme kiinteistöjä kuin omiamme ja yhteistyössä Logicorin kanssa varmistamme menestyksen."

Kestäviä investointeja energiatehokkuuteen ja työturvallisuuden parantamiseen

Näemme Logicorissa kestävän toiminnan ja vastuullisuuden avaintekijänä sekä oman että asiakkaidemme liiketoiminnan pitkän aikavälin menestykselle. Vuonna 2021 peruskorjasimme Tiilenpolttajankuja 5 kiinteistöä yhteistyössä Rahtikeskuksen kanssa tavoitteena vähentää energiankulututusta ja hiilidioksipäästöjä sekä lisätä resurssitehokkuutta.

Kiinteistölle asennettiin 270 paneelin aurinkovoimala, joka tuottaa 80 000 kWh sähköä vuodessa. Lisäksi asensimme sähköautojen latausaseman ja vaihdoimme kaikki varasto- ja toimistotilojen  sekä ulkopihan valaistusjärjestelmät energiatehokkaisiin LED-valaistuksiin.

"Korjaukset ovat tuoneet energiansäästöjä ja parantaneet työturvallisuutta. Erityisen iloisia olemme siitä, että aurinkovoimalan toimitti asiakkaamme Solnet Finland", Kaj Jousea toteaa.

Avoin keskusteluyhteys varmistaa onnistuneen asiakassuhteen

Rahtikeskukselle asiakassuhde Logicorin kaltaisen luotettavan vuokranantajan kanssa merkitsee helppoutta. 

"Voimme keskittyä oman liiketoimintamme hoitamiseen, koska luotamme Logicorin osaamiseen kiinteistönomistajana. Tarpeitamme on aina kuunneltu ja asiat on hoidettu joustavasti ja liiketoimintamme tarpeita ymmärtäen", Jousea sanoo.

Rahtikeskuksen asiakkuudesta vastaava Logicorin Asset Manager Simo Korjus kiittää hyvää keskusteluyhteyttä ja keskinäistä luottamusta: "Sen ansiosta pystymme ennakoimaan Rahtikeskuksen muuttuvia tarpeita ja tukemaan heidän liiketoimintansa kasvua joustavilla tilaratkaisuilla."

Kaj Jousea on myös tyytyväinen sujuvaan yhteistyöhön ja optimaalisiin tiloihin. Lisäksi hän toteaa, kuinka tärkeää on, että molemmat osapuolet ovat sitoutuneita vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. 

"Vastuullinen toiminta on merkittävä tekijä kumppaneidemme valinnassa", sanoo Jousea, ja odottaa yhteistyön jatkuvan Logicorin kanssa myös tulevaisuudessa.