Toukokuussa 2019 LogXellencen toimitusjohtaja Jari Rinnekoski vieraili Logicorin Keravalla sijaitsevassa  logistiikkakeskuksessa. 35 vuotta logistiikka-alalla toimineena ja kaksi yhtiötä rakentaneena hän tunnisti kiinteistön mahdollisuudet välittömästi ja lähti sen mukaan suuntaamaan yrityksen liiketoimintaa. Logicorin tilat tarjosivat valmiin alustan ennennäkemättömälle elintarvikelogistiikkahubille, joka palvelee elintarvikkeiden tuottajien ja kauppojen logistisia tarpeita yhdistämällä tavaravirtoja kannattavasti sekä luo Keravalle elintarvikealan osaamiskeskittymän.

”Nyt on syntymässä elintarvikealan tuotanto- ja toimitusketjua laajasti palveleva uusi toimija, jolla on erinomainen visio ja suunnitelma. Se on LogXellencelle kilpailuetu, että heille uutena toimijana löytyi valmis kiinteistö, joka mahdollistaa liikeidean toteuttamisen. Nämä tilat ovat heille hyvin muunneltavissa tarpeiden muuttuessa”, sanoo Senior Asset Manager Markku Mikala Logicorilta.

Tilojen muunneltavuus ja kiinteistön omistajan joustavuus onkin elinehto toimijalle, jonka pitää pystyä vastaamaan monenlaisiin asiakastarpeisiin.

”Kiinteistön omistajan halu ja valmius kehittää kiinteistöä joustavasti on meille tärkeää. Saatamme joutua esimerkiksi muuttamaan seiniä tai rakentamaan lisää pakkasvarastoa tai kylmää varastoa nopealla aikataululla. Logicorilla on hyvä asenne näihin asioihin liittyen”, LogXellencen CEO Jari Rinnekoski sanoo.

Vuoden 2020 aikana on tarkoitus saada toiminta kiinteistössä hyvin käyntiin. Sen jälkeen tulee ajankohtaiseksi miettiä kiinteistön mahdollista muokkaamista vielä paremmin asiakastarpeisiin sopivaksi.

”Ensimmäisen vuoden jälkeen katsomme, millaista kehitystä kiinteistössä on tarpeellista tehdä. Kiinteistöön voi esimerkiksi tuoda älyratkaisuita tai tehdä perusparannuksia tarpeen mukaan”, Mikala kertoo.

”Kiinteistö soveltuu meidän tarpeisiimme loistavasti. Sillä on hieno historia ja se on nähnyt paljon eri vaiheita. Kiinteistö on myös varsin laajasti tunnettu, mikä on meille etu.” – Jari Rinnekoski, CEO, LogXellence

Kiinteistössä elintarvikelogistiikan toiminnot toteutuvat kustannustehokkaasti

”Elintarvikkeita valmistetaan, maahantuodaan ja niitä tuottavat myös kotimaiset lähi- sekä pientuottajat. Elintarvikevirrat päätyvät vähittäis- ja päivittäistavarakaupan hyllyille, Food service -toimijoiden asiakkaille sekä suoraan kotitalouksiin verkkokaupan toimesta. LogXellence tarjoaa luotettavan ekosysteemin, joka varmistaa, että matka tuotannosta päätepisteeseen eri käsittelyvaiheiden kautta tapahtuu nopeasti ja luotettavasti. Kokoamme pienet tavaravirrat yhteen ja toimitamme ne eteenpäin”, Rinnekoski kuvaa LogXellencen toimintamallia.

Logistiikkatilojen toimivuus ja elintarvikkeiden käsittelyn edellyttämien vaatimusten täyttyminen on LogXellencen liiketoiminnan kannalta kriittistä. Toiminta on erittäin nopearytmistä ja jokainen turha tuotteen siirto lisää kustannuksia.

”Kiinteistö on Tuko Logisticsin entinen logistiikkakeskus, joten se on suunniteltu ja rakennettu elintarvikelogistiikkaa varten. Täällä on laajat lämpösäädellyt alueet, ja tilojen korkeus on varastoinnin tehokkuuden kannalta riittävä. Vuonna 2013 rakennettu moderni Cimcorpin toteuttama keräilyautomaatio tuo uskottavuutta,” Rinnekoski sanoo.

”Toiminnan ydinajatus on se, että meidän asiakkaamme pystyvät keskittymään olennaiseen. Me hoidamme tavaran liikuttelun ja järjestelmät sen ympärillä.”
– Jari Rinnekoski, CEO, LogXellence

LogXellence kokoaa elintarvikealan tutkimusta ja kehitystä saman katon alle

Kiinteistön pitää vastata monenlaisiin tarpeisiin, koska LogXellence hakee sinne kumppaneita muodostamaan elintarvike- ja logistiikka-alan osaamiskeskittymää, jossa tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntijatahot saavat synergiaa saman katon alla toimimisesta.

”Toimiala ja ruoan kulutustottumukset muuttuvat. Luomun kysyntä kasvaa ja ruoan verkkokauppa muuttaa markkinaa. Meidän visiomme on tuoda yhteen erilaisia tahoja, startupeja ja yrityksiä tämän murroksen ympärille. Kiinteistössä on paljon muun muassa toimistotilaa ja elintarvikkeiden käsittelyn erityistiloja, jotka mahdollistavat tällaisia elementtejä”, Rinnekoski visioi.