Kiinteistöillä on tunnetusti merkittävä vaikutus energiankulutukseen, joten haluamme osaltamme olla mukana yhteisen tavoitteen saavuttamisessa ja osallistumme valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan. Syksyllä käynnistynyt kampanja on lisäkannustin meille tärkeiden vastuullisuustekojen toteuttamisessa.

Vuonna 2022 olemme ESG-strategiamme "Acting Responsibly" mukaisesti toteuttaneet monia uudistuksia taloteknisiin järjestelmiin energiatehokkuuden parantamiseksi, ja edistäneet muutoksia lämmitysratkaisuihin fossiilisten polttoaineiden, erityisesti maakaasun, käytön lopettamiseksi. Julkaisimme hiilidioksidipäästötavoitteemme syksyllä 2022.

Olemme sitoutuneet vähentämään toiminnallisia hiilidioksidipäästöjämme 36 % ja olemaan täysin hiilineutraali yritys vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteemme on kehitetty Science Based Targets Initiative (SBTi)1 -metodologian mukaisesti, jonka avulla voimme varmistaa, että olemme mukana ilmaston lämpenemisen rajoittamisessa alle 1,5 asteen.

Teemme tätä tärkeää työtä yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Toivomme asiakkailtamme positiivista ja aktiivista suhtaumista kiinteistökohtaisiin tehostamistoimiin. Tarvittavat oikea-aikaiset toimenpiteet, kuten lämmityksen alentaminen ja valaistuksen optimointi, toteutamme yhteistyössä palveluntuottajiemme kanssa. Toimenpiteet toteutetaan siten, ettei kenenkään terveyttä tai turvallisuutta vaaranneta. On hyvä tiedostaa jokaisen yksittäisen toimenpiteen merkitys päivittäisessä toiminnassa, sillä toimenpiteiden tuottama yhteisvaikutus on merkittävä.

Parempi tulevaisuus tehdään yhdessä!

 

1) The Science Based Targets Initiative is a collaboration between CDP, the United Nations Global Compact, World Resources Institute, and Worldwide fund for Nature. The initiative sets a methodology to meet the expectations of the Paris agreement on climate change.