Vältä näiden vinkkien avulla tyypilliset ja kalliit sudenkuopat, jotka ilmenevät varaston käyttäjälle usein vasta muutaman käyttökuukauden jälkeen.

Varastotilan tehokkuuden ja siten siihen tehtävän investoinnin kannattavuuden määrittää ennen kaikkea se, miten hyvin varasto sopii sitä käyttävän yrityksen jokapäiväiseen toimintaan nyt ja tulevaisuudessa. Jokaista yksityiskohtaa ei välttämättä aina tule ajatelleeksi. Kun haluat varmistua, että valitset itsellesi juuri oikeanlaisen varaston, kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin asioihin.

1. Muuttuvatko varastointitarpeesi lähivuosina?

Onko yritystoimintasi kasvussa? Onko varastoitavien tavaroiden luonteessa tai määrässä odotettavissa merkittäviä muutoksia? Kasvaako kuljetusten tai henkilöstön määrä? Jos muutokset ovat enemmän kuin todennäköisiä, on järkevää etsiä varastotila, joka on tarvittaessa laajennettavissa. Tällainen voi löytyä esimerkiksi isommasta logistiikkakeskittymästä.  

2. Varastoitko säilytystarpeiltaan hyvin erilaisia tuotteita?

Varastoitko hyvin erilaisia tuotteita? Onko joukossa tuotteita, joiden säilytykseen tai siirtelyyn tarvitaan erityistä varovaisuutta tai juuri tiettyä lämpötilaa? Liikutteletko varastossa niin isoja kuin pienempiäkin kuormia? Varmista esimerkiksi hyllyjen tehokas käyttökorkeus, käytävien riittävä leveys ja tilojen muunneltavuus. Kompromissi tulee sinulle kalliiksi käytön kömpelyytenä. Ota heti alkuvaiheessa selville esimerkiksi tilan omistajan halukkuus tehdä tilaan muutoksia – ja kuka muutostöiden tekemisestä ja kustannuksista kantaa vastuun.

3. Varmista sujuva rekkaralli varastolle ja varastolta pois

Kuinka paljon erilaisia autoja varastolla käy päivittäin? Sopivathan lastauslaitureiden ja -taskujen mitoitukset näihin tarpeisiin? Onko piha-alueilla tilaa myös konttien ja trailereiden pysäköintiin tai väliaikaiseen säilytykseen? Toisinaan isojenkin varastojen piha-alueiden suunnittelussa on tehty ratkaisuja, joiden vuoksi esimerkiksi yhdistelmäajoneuvot eivät mahdu kunnolla kääntymään. Kiinnitä siis myös piha-alueisiin riittävästi huomiota.

4. Mistä asiakkaasi sinulle maksavat?

Mitä isommassa roolissa varaston kiertonopeus on yritystoimintasi onnistumisen kannalta, sitä merkittävämpään rooliin nousee esimerkiksi käytävien riittävä leveys. Liian ahtailla käytävillä lavojen lastaus on tarkkaa ja hidasta puuhaa.

5. Tilan kunto ja ajantasaisuus

Ovatko lattiapinnat ehjät? Onko tilan ilmanvaihto ja muu tekniikka kunnossa ja ajantasaista? Molemmat mainitut voivat olla yllättäviä kulueriä pahimmillaan keskeyttäessään varaston toiminnan.  Tarkista aina varaston huoltohistoria ja ennakoiva huoltosuunnitelma.   

Vinkkien takana on asiakaspäällikkömme Markku Mikala, jolla on 15 vuoden kokemus yhteistyöstä varasto- ja logistiikkaliiketoimintaa pyörittävien yritysten kanssa.