Uuden varastotilan valinta logistiikkasi ja liiketoimintasi tueksi on tulevaisuuden ratkaisu, jossa nivotaan yhteen liiketoimintasi tärkeimmät asiat: logistiikka, tavara ja ihmiset. Listasimme vinkit, joiden avulla onnistut varastotilan valinnassa kerralla!

Varasto- ja logistiikkatilan valinta on aina strateginen päätös, joka perustuu arvioon yrityksesi liiketoiminnan kehittymisestä.  Parhaimmillaan hyvin valittu varasto- ja logistiikkatila joustaa tarpeidesi mukaan liiketoimintasi muuttuessa ja on sijainniltaan osa tehokasta logistiikan toimitusketjua.

Listasimme avuksesi viisi vinkkiä sopivan varastokiinteistön valintaan.

1. Tee perusteellinen arvio yrityksesi tilatarpeesta riittävän ajoissa

Uutta varastotilaa etsiessäsi tee perusteellinen arvio ajoissa siitä, millaisia tarpeita yrityksesi liiketoiminta asettaa varastotilalle nyt ja miten liiketoimintasi tulee kehittymään tulevaisuudessa.  Uusien varastotilojen etsintä saatetaan aloittaa vasta siinä vaiheessa, kun nykyisen varastotilan kapasiteetti on täysin käytössä. Tällöin tarjolla olevat vaihtoehdot voivat olla rajatummat ja juuri sopivan tilan löytäminen hankalaa. Varastotila on harvoin sopiva ilman muutostöitä, joihin on varattava aikaa.

2. Valitse varastokiinteistön sijainti oman logistisen verkostosi toiminnan kannalta järkeväksi

Varaston sopivaa sijaintia kartoittaessa on tärkeää miettiä, millainen osa koko logistisen verkon toimivuutta varaston sijainti on ja miten se vaikuttaa koko logistiikkaverkon toimintaan. On myös hyvä pohtia, mitkä tavaravirrat ovat yritykselle kaikkein tärkeimpiä joko toimitusajan tai kustannusten näkökulmasta. Missä on optimaalisin sijainti, joka parhaiten tukee koko logistiikkaketjuasi: Onko tärkeää olla esimerkiksi satamassa tai sen läheisyydessä? Mihin ja miten tavarasi kiertää?  Onko sinulla muilla paikkakunnilla varastoja? Toimiiko varasto osana verkostoa johon pitää päästä helposti liittymään?

3. Varmista yrityksesi arjen toimivuus varastokiinteistössä

Ennen tilan hankkimista on tärkeää perehtyä varastokiinteistön teknisiin tietoihin ja rakenneratkaisuihin sekä pohjakuvaan, jotka kertovat, pystytäänkö tilassa saavuttamaan toivottu tehokkuusaste. Olennaista on havainnoida suunnitelmavaiheessa myös tilan muunneltavuus mahdollisia tulevia tarpeita varten. Toimivatko esimerkiksi toivomasi tavaroiden läpivirtaukset ja ovatko vastaanotto- ja lähetystilat riittävän suuria nykytarpeisiin? Tukeeko tila varastoautomaatioratkaisuja? Onko piha-alue riittävä ja onko siinä riittävät kääntösäteet isommallekin kuljetuskalustolle? 

4. Valitse varastokiinteistö, joka tukee työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä

Henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi, minkä vuoksi uuden varasto- ja logistiikkatilan tulee tukea heidän työnsä tekemistä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa tehokkaan työnteon mahdollistamista muun muassa ergonomisilla ja turvallisilla työpisteillä. Suunnittelemalla työtilat hyvin lisätään paitsi viihtyvyyttä, myös tehokkuutta. Ota varastotilaa etsiessäsi siis henkilökuntaa mukaasi tai kysy heiltä, mitä he tarvitsevat onnistuakseen yhä paremmin. 

5. Sopiihan varastokiinteistö sinulle myös tulevaisuudessa?

Varmista jo tiloja valitessasi, että varastokiinteistön sopivuus tai muunnettavuus on mahdollista nyt ja tulevaisuudessa. Miten liiketoimintasi tulee kehittymään ja millaista varastotilaa silloin tarvitset: Voiko olemassa olevaa varastotilaa laajentaa vai voiko varastointikapasiteettia kasvattaa varastokiinteistön sisällä esimerkiksi lattiakantavuuden tai tilakorkeuden ansiosta?

Varastotilan valinta lähtee siis aina liiketoimintasi tarpeista - näillä vinkeillä pääset alkuun. Tilavalinnan tueksi kokosimme käyttöösi myös laajemman oppaan, jonka avulla varmistat liiketoiminnallesi parhaan varastotilan valinnan. Oppaasta löytyvän käytännönläheisen työpohjamme avulla kartoitat sopivimman tilan hankinnassa tarvitsemiasi tietoja!

ONNISTU VARASTOTILAN VALINNASSA - LATAA OPPAAMME TÄSTÄ