Digitaalisuus on muutamassa vuodessa ottanut konkreettisia askeleita eteenpäin logistiikka-alalla. Helmikuun alun LOGY Conference tarjosi innostavia esimerkkejä ja käytännön liiketoimintahyötyjä, joita digitalisaation avulla on logistiikassa saavutettu.

Kuten usealla muullakin toimialalla, myös logistiikassa datan valjastamisessa liiketoiminnan kehittämiseen nähdään valtava potentiaali. Datan mahdollisuudet eivät rajoitu vain toiminnan tehostamiseen ja optimointiin, vaan datan ja informaation avulla on mahdollista myös kehittää asiakaskokemusta sekä synnyttää täysin uusia liiketoimintamalleja. Esimerkiksi Business Finlandin pääjohtaja Pekka Soinin mukaan logistiikka-alan kehitys nojaa tulevaisuudessa vahvasti dataan ja alustatalouteen.

”Logistiikan tulevaisuus on datassa ja alustataloudessa”

Kun DB Schenkerin Markus Sontheimeria kuuntelee, on selvää, että alustatalouden kehittyessä logistiikka verkkokauppaistuu. DB Schenker haluaa tehdä logistiikkapalveluiden ostamisesta yhtä helppoa, nopeaa ja läpinäkyvää kuin lomalentojen tai hotellin varaaminen netissä. Yrityksen kehittämä Connect 4.0. -sovellus on digitaalinen alusta logistiikkapalveluiden tilaajille. Sovelluksen avulla logistiikkareitit, aikataulu ja hinnoittelu ovat entistä läpinäkyvämpiä ja ostoprosessi aiempaa suoraviivaisempi.

Verkkokaupan lainalaisuudet ovat jo pidempään muokanneet logistiikka-alaa vahvasti. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten verkkokaupan kantavat ajatukset läpinäkyvyydestä, ketteryydestä ja ostamisen helppoudesta voidaan tuoda laajemmin logistiikkaketjuun edistämään asiakaskokemusta myös B2B-asiakkaille.

Datasta turvallisuutta ja tehoa varastokiinteistöihin

Varastojen dataa hyödyntävät älyratkaisut yleistyvät vauhdilla. DHL Groupin Iris Kaib kertoi, miten DHL:n varastoissa käytetään sensoridataa heat mapien eli lämpökarttojen muodostamiseen. Karttojen avulla tunnistetaan vilkkaat kulkureitit sekä ruuhka-ajat. Kun kuljetuimmat reitit ovat tiedossa, voidaan varaston layoutia muokata mahdollisimman sujuvaksi, jolloin säästyy varastopinta-alaa sekä kuljetusaikaa. Kun varastotilan ruuhkahuiput ja varaston ruuhkaisimmat kohdat ovat selvillä, voidaan esimerkiksi työvuorosuunnittelulla pyrkiä tasoittamaan huippuja. Silloin työnteko on sekä sujuvampaa että turvallisempaa.  

Datan hyödyntämisessä on paljon potentiaalia myös varastokiinteistöjen energiansäästön ja kiinteistönpidon näkökulmasta. Esimerkiksi Logicorin omistamassa Pilkingtonin logistiikkakeskuksessa Saksan Gelsenkirchenissä sensorit mittaavat ihmisten liikkeitä, lämpötilaa sekä ovien auki- ja kiinnioloa. Dataa hyödynnetään erityisesti valaistuksen automaattiseen ohjaukseen, ja muutoksen odotetaan laskevan energiakustannuksia merkittävästi. Kiinteistöjen tuottaman datan hyödyntäminen sekä oppivat järjestelmät tekevät tulevaisuuden varastokiinteistöistä älykkäitä, jolloin tilat palvelevat käyttäjiä entistä paremmin ja tehokkaammin.

”Älykkäät ratkaisut näkyvät asiakkaillemme esimerkiksi entistä turvallisempina, tehokkaampina sekä ympäristöystävällisempinä varastokiinteistöinä” - Jorma Lehtonen, toimitusjohtaja Logicor Nordics

Ekosysteemiajattelu ja strategiset kumppanuudet edellyttävät avoimuutta

Menestyminen globaalissa logistiikkamarkkinassa edellyttää strategisia kumppanuuksia, jotka luovat synergiaetuja. Tulevaisuudessa strategista kumppanuusajattelua täytyy laajentaa myös ekosysteemeihin, mistä myös LOGY Conferencen toimitusjohtajapaneelissa oltiin yksimielisiä.

Ekosysteemeissä perinteisistä kilpailija-asetelmista on luovuttava, sillä toimiakseen ekosysteemi edellyttää verkostoltaan avoimuutta ja esimerkiksi tiedon saantia ja jakamista ilman esteitä. Käytännön tasolla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi avoimia API-rajapintoja.

Avoimet rajapinnat ja tiedonjako puolestaan mahdollistavat erilaisia yhteiskehityshankkeita. Esimerkiksi harvaanasutussa Pohjois-Suomessa, missä etäisyydet ovat pitkiä, tietoa jakamalla toimijat pystyisivät järjestämään vaikkapa yhteisiä kuljetuksia. Toiminta olisi tehokkaampaa ja järkevämpää kaikille osapuolille.

Vaikka mahdollisuuksia on paljon, digitalisaatio ei poista realiteetteja

Jo päivän avauspuheenvuorossa Olli-Pekka Juhantila muistutti, että digitalisaatio ei tuo pikavoittoja. Oikeat digipanostukset toki tuovat tehoa prosesseihin, mutta vain silloin, kun prosessit alun alkaen ovat kunnossa. Rikkinäistä ei voi digitalisoimalla korjata, vaan perustan on oltava vahva.

Sama teema toistui myös DB Schenkerin teknologiajohtaja Markus Sontheimerin puheenvuorossa. Hän korosti vaiheittaista digitalisaation hyödyntämistä. Kertarysäyksellä ei kannata lähteä uudistamaan toimintaa ja prosesseja, vaan rakentaa digitaalista toimintaympäristöä askel kerrallaan aiemman kehityksen päälle.

DB Schenkerissa digitaalinen matka aloitettiin RPA:n (Robotics Process Automation) avulla, jolla automatisoitiin toistuvia aktiviteetteja. Tämän jälkeen ratkaisua täydennettiin ennakoivalla analytiikalla. Viimeisessä vaiheessa käyttöön otettiin tekoäly. Sontheimer korostikin puheenvuorossaan, että jokaisen yrityksen tulisi muistaa oma lähtötilanteensa digitaalisia ratkaisuita suunnitellessaan ja tavoitteita asettaessaan.  

Asiakas keskiöön – asiakaskokemuksen merkitys korostuu logistiikka-alalla

Viimevuotisessa seminaarissa asiakaskokemus oli koko tapahtuman kattoteema. Tuolloin asiakaskokemuksen kulmakivinä korostuivat toimitusketjun nopeus sekä läpinäkyvyys, jotka koettiin tärkeiksi edelleen. Tänä vuonna puhuttiin myös asiakkaan tuomisesta palvelukehityksen keskiöön.

Matkahuollon toimitusjohtajan Janne Jakolan mukaan yksi tärkeä edellytys onnistuneen asiakaskokemuksen kehittämiselle on osaaminen ja ymmärrys yli logistiikan toimialarajojen. Alalla työurat ovat perinteisesti pitkiä ja ulkopuolelta tulijoita varsin vähän, joten innovaatiovoimaa ja raikasta ajattelua kaivataan alan ulkopuolelta. Jakola korosti esimerkin ja ideoiden hakemista rohkeasti muilta toimialoilta.

Logistiikkaverkostot ovat monimuotoisia, joten asiakaskokemuksen kehittämisessä kohderyhmänä eivät ole vain loppuasiakkaat. Loistava esimerkki tästä on jo aikaisemmin mainittu DB Schenkerin Connect 4.0 ‑sovellus, joka haluaa tehdä logistiikkapalveluiden ostamisesta mahdollisimman helppoa ja läpinäkyvää.

Logistiikka- ja varastotilojen asiantuntijoina myös meillä Logicorilla on tärkeä rooli B2B‑asiakaskokemuksen kehittämisessä logistiikkaverkostossa. Kiinteistöalan asiantuntijoina on meidän tehtävämme proaktiivisesti etsiä, kehittää ja ottaa käyttöön uuttaa teknologiaa ja innovaatioita varastokiinteistöissä, jotta asiakkaamme voivat yhä paremmin keskittää resurssinsa ydinliiketoimintaansa sekä omien asiakkaidensa palveluun.