Nopea palvelu on osa asiakaskokemusta, jolla on vaikutusta myös verkkokauppojen myyntiin. Logistisen ketjun nopeus on yhä tärkeämpi osa toimivaa palvelua: tilojen ja logistisen ketjun tulee pelata yhteen nopeuden tehostamiseksi pienten pakkausmäärien lisääntyessä koko ketjussa. Logistiikkamessuilla Logicorin haastattelemat asiantuntijat valottivat verkkokauppojen vaikutusta logistiikkaan ja arvioivat sen muutoksia mm. nopeuden kannalta.

- Jotta asiakasta saadaan palveltua, kuljetusketjun pitää olla mahdollisimman nopea. Ei lyhyt, mutta nopea. 

Enää ei ehditä keräämään isoja kuljetuksia, vaan ne täytyy hoitaa pienempinä erinä, useammin, nopeammin, tehokkaammin ja varmemmin.

Tällöin tullaan sen kysymyksen ääreen, paljonko nopeudesta ollaan valmiita maksamaan, kuvaa Jalmari Halminen DSV:ltä verkkokaupan lisäämiä haasteita toimitusketjulle.

Kyseessä ei olekaan enää ainoastaan kuljetusten nopeus, vaan nopeuden vaatimukset liittyvät yrityksen sisälogistiikan joustavuuteen, tiedonsiirtoon ja varastotilojen sijaintiin. Toiminnan sujuvuus on kaiken keskiössä.

Joustavuus ja automaatio mahdollistavat nopeuden varasto- ja logistiikkatiloissa

Verkkokauppa tuo painetta sisälogistiikkaan. Automatiikan ja robotiikan kehittyminen tukevat yhä enemmän tiloissa tapahtuvia toimintoja ja tämän myötä asiantuntijat näkevät tärkeimpänä asiana toiminnan joustavuuden.

- Käsiteltävien yksiköiden määrä kasvaa toimitusketjussa olevissa välivarastoissa tai jakelukeskuksissa. Tämä korostaa sisälogistiikan tärkeyttä ja yritysten on pakko panostaa siihen, toteaa Heikki Lahtinen Limowalta.

Välttämättä itse automaatio ei ole ratkaisu, vaan sellainen manuaalityön ja automaation yhdistelmä, joka mahdollistaa joustavuuden. 

Uskomme ”semiautomaatioon”, jossa jokin prosessin osa on automatisoitu, kuvaa Pasi Nieminen Toyota Material Handling Oy:ltä automaatioratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa verkkokauppojen logistiikan nopeuttamiseen.

Myös tiedon pitää siirtyä nopeasti kuluttajille logistisen ketjun eri vaiheista: missä tavarani liikkuu?

- Kun kuluttaja on tilannut tuotteen, hän haluaa myös tietää milloin se on pakattu, milloin lähetetty ja milloin hän tulee saamaan sen.  Nähtävissä on erittäin voimakasta tarvetta logistiikkajärjestelmille, joilla pystytään ohjaamaan monikanavaista tilaus- ja toimitusprosessia, kertoo Markus Kaikkonen, Optiscan Group Oy:ltä nopeusvaatimuksista, joita verkkokauppa on lisännyt.

Kuluttajakäyttäytymisen muutoksen myötä kuluttajat odottavat palvelun olevan yhä nopeampaa.

Logistiikkamessuilla esiintynyt Zalando kertoi, että nopeuteen vaikuttaa myös se, että jo 60 % Zalandon asiakkaista käyttää mobiililaitetta. Mobiili jo ympäristönä viestii nopeutta, johon myös toimituksessa syntyy asiakkaalla tarve. Tämä tulee osaltaan lisäämään myös tarvetta logistisen ketjun toimivalle tiedonsiirrolle.

Lähemmäs asiakasta: lokaalit varastot lisäämässä nopeutta

Kansainvälisetkin yritykset haluavat lähelle asiakastaan. Zalando pilotoi parhaillaan mallia, jolla he tulevat yhä lähemmäs asiakasta: asiakkaan tilatessa tuotteen, voidaan tuote saada jo samana päivänä omalle ovelle. Tämän mahdollistavat lokaalit, asiakasta lähempänä olevat varastot ja uudet palvelumallit.

Hajautettujen varastojen määrä saattaa lisääntyä, jotta päästään lähemmäs asiakasta, ennustaa Heikki Lahtinen Limowalta.

Zalandon tutkimusten mukaan lähetyksen ajoissa oleminen on tärkeämpää kuin nopeus. Kuitenkin on pystytty todentamaan, että mikäli toimitus on nopea, verkkokauppaan tehtäviä palautuksia saadaan takaisin huomattavasti vähemmän.

 

Nopeudella on siis suuri merkitys liiketoimintaan asiakaskokemuksena.  Ovatko sinun tilasi tehokkaimmillaan nopeuttamassa verkkokauppaprosessiasi? 

 

Logicorin haastattelemat asiantuntijat:

Heikki Lahtinen, Limowa. www.limowa.fi

Jalmari Halminen, DSV, www.dsv.fi  

Pasi Nieminen, Toyota Material Handling www.toyota-forklifts.fi

Markus Kaikkonen, Optiscan Group www.optiscangroup.fi