Elämme verkostotalouden aikaa. Arvoketju raaka-aineesta kulutushyödykkeeksi on elävä ja hengittävä ekosysteemi, jossa menestymisen edellytys on kyky tuottaa ketteriä palveluita ja optimoida liiketoiminnan tehokkuus. Yritysten arvosta yhä suuremman osan muodostaa niiden kyky toimia osana arvoverkostoa.

Verkostotalouden myötä tuotanto ja logistiset palvelut optimoidaan mahdollisimman hyvin vastaamaan kysyntää. Kaupan rakenteet muuttuvat, verkkokaupankäynti on jatkuvassa kasvussa ja yhä suurempi osa liikevaihdosta syntyy palvelusta. Tämän vuoksi varastojen käyttötavat monipuolistuvat. Toisaalta tarvitaan yhä suurempia ja tiloiltaan ja toiminnoiltaan monipuolisempia keskusvarastoja, joista kulutushyödykkeet kulkevat yhä useammin suoraan kuluttajille. Toisaalta taas tarvitaan pieniä varastotiloja loppuasiakkaan lähellä. Yhtä kaikki, nopea toimitusaika on globaalissa taloudessa elinehto.

Nopea toimitusaika on globaalissa taloudessa elinehto.

Näillä megatrendeillä on jopa ennalta-arvaamattomia vaikutuksia varastokiinteistöjen omistamisen näkökulmasta. Näyttää siltä että varastotiloja tarvitaan yhä enenevässä määrin, mutta on lähes mahdoton ennustaa täsmällisesti sitä, millaisen muodon varastointi ottaa esimerkiksi vuoteen 2050 mennessä.

Varastotilojen vuokraamisen trendi on kasvava

Näiden tekijöiden vuoksi on enemmän kuin luonnollista, että tuotanto- ja logistiikkayritykset siirtyvät entistä enemmän kohti varastotilojen vuokraamista. Edellytyksenä tälle on kuitenkin se, että varastokiinteistöjen omistajat näkevät itsensä ennen kaikkea palveluntarjoajina ja tunnistavat oman roolinsa asiakkaidensa laajassa arvoverkostossa. Varastokiinteistön omistaja on vuokralaistensa onnistumisen mahdollistaja.

Pitkällä tähtäimellä asiakkaiden on tuottoisampaa sijoittaa pääomaa kiinteistön omistamisen sijaan oman liiketoimintansa kehittämiseen ja sitä kautta markkina-asemansa vahvistamiseen ja kasvattamiseen. Jotta vuokratila olisi kilpailuetutekijä, me Logicorissa tarjoamme asiakkaillemme Suomen ja Euroopan laajimman varastokiinteistöjen portfolion. Omistamme yli 10 miljoonaa neliötä vuokrattavaa varastotilaa erilaisiin tarpeisiin, logistisesti hyvillä paikoilla ympäri Euroopan.

Passiivisesta omistamisesta vuoropuheluun

Kiinteistöjen omistaminen on melko pitkään ollut staattinen toimiala. Passiivisesta omistamisesta on päästävä jatkuvaan vuoropuheluun asiakkaiden kanssa. Olemme kaikki samassa veneessä. Tavaran tuottamisen ja kaupankäynnin murros kiihtyy ja jokainen arvoverkoston osa keskittyy tällä hetkellä varmistamaan oman paikkansa. Paras mahdollisuus onnistua on luoda tulevaisuus yhdessä.

Tähän tarvitaan aitoa halua innovoida uutta. Palveluketju on vahvasti kilpailtu ja siinä on paljon toimijoita. Pitkä vuokrasopimus on toki aina paras vuokranantajan kannalta, mutta ei välttämättä aina vuokralaisen. Siksi on tärkeää tuntea omat asiakkaat sekä heidän liiketoimintansa jotta pystymme toimimaan kestävällä tavalla yhdessä.

Uskon, että tulevaisuudessa nähdään logistiikkahubeja, joissa yhtä isoa tilaa vuokraa usea, hyvin erilainen toimija. Siivous, koneiden ja laitteiden huolto sekä kiinteistön kunnossapito hankitaan yhdessä, alemmilla yksikkökustannuksilla. Kaikki kustannukset jyvitetään käytön mukaan ja vuokranantaja koordinoi kokonaisuutta.

Me varastokiinteistöjen omistajatkin olemme osa loppuasiakkaalle arvon tuottavaa verkostoa. Siksi seuraamme alati sekä toimialamme trendejä että kuuntelemme asiakkaitamme jatkuvasti herkällä korvalla. Asiakkaille tuottamamme arvo on paljon muutakin kuin vain vuokrattavan kiinteistön tarjoamat kuutiot.