Kiinteistönomistajilla ja -käyttäjillä on suuri vastuu energiankulutuksen vähentämisessä. Rakennetun ympäristön osuus koko Suomen energiakulutuksesta on noin 40 % ja ilmastonmuutokseen vaikuttavista päästöistä noin 35 %. Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan vastuunkantoa ympäristöstä, investointeja ekotehokkaisiin ratkaisuihin ja murtautumista totutuista käyttäytymismalleista.

Ekotehokkuus on ympäristön lisäksi fiksua myös taloudellisesti sekä omistajalle että käyttäjille.

Suomessa energiansäästötoiminnassa ja ekotehokkuuden edistämisessä ollaan kansainvälisesti johtavia maita. Vuoden 2015 alusta meillä astui voimaan suuryritysten energiankäyttöä valvova energiatehokkuuslaki, joka edellyttää joka neljäs vuosi tehtävää energiakatselmusta. Sen tavoitteena on antaa kaikille osallisille hyvät lähtötiedot energiankäytön kokonaiskuvan tarkastelemiseen ja kehittämiseen.

Lisäksi toteutamme energiatehokkuusdirektiiviä laajalla vapaaehtoisella sopimustoiminnalla. Logicorissa olemme olleet mukana Toimitilakiinteistöjen energiatehokkuussopimuksessa vuodesta 2015 lähtien. 

Ekotehokkailla ratkaisuilla vähemmällä enemmän

Energiatehokkaan, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön luominen edellyttää innovatiivisuutta, joka todentuu Logicorissa esimerkiksi yhdessä asiakkaan kanssa toteutettavana energiatehokkuusohjelmana.

Kohdekohtaisten energia-analyysien avulla paikannamme energiansäästökohteet ja asetamme energiankulutukselle tavoitteet, joiden toteutumista seurataan tiiviisti.

Tulokset ovat puhuttelevia: 

Vuoden 2015 aikana laajensimme ympäristövastuullista toimintaa myös jäteseurantaan ja hiilijalanjäljen määrittämiseen. Logicorin kiinteistöissä syntyvän jätteen kierrätysaste oli 44 prosenttia ja hyötykäyttöaste 96 prosenttia vuonna 2015. Kiinteistöjen energiankäytön hiilijalanjälki oli 40,4 kg CO2 / m2.

Yhteistyöllä innovatiivisia energiaratkaisuja

Logistiikka- ja toimitilojen energiatehokkuuden parantamiselle avautuu usein mahdollisuus vuokrasopimuksen uusimisen yhteydessä, jolloin muutostöiden suunnittelussa jo voidaan huomioida ekotehokkaat ratkaisut. Vuokra-aikana energiainvestointeja toteutettaessa sovitaan hankekohtaisesti lisävuokrasta, jolloin saavutettava taloudellinen hyöty ja aiheutuvat kustannukset saadaan kohdennettua oikeudenmukaisesti. 

Energiakatselmusten yhteydessä todetut kehittämistarpeet huomioidaan huoltotoimenpiteiden ja kiinteistöinvestointien, kuten led-valaisinuudistusten, lämmöntalteenottojärjestelmien kunnostamisen ja jäähdytyskoneiden uusimisen yhteydessä. Kaikki toimenpiteitä, joita on kiinteistöissämme viime vuosien aikana tehty.

Toki energiansäästö ei aina edellytä miljoonaluokan investointia, vaan pienetkin päivittäiset tehostamistoimenpiteet tuottavat energiansäästöä. Niistä jokainen työntekijä kantaa oikeassa ohjauksessa päivittäisen vastuun. Parempi tulevaisuus tehdään yhdessä!