Logistiikka-alan kevään 2017 megatrendejä kartoitettiin LOGY Conferencessa 

Vaikka ilmoille heitettiin yksittäinen ajatus siitä, ettei logistiikka-alalla ole syntynyt suuria innovaatioita sitten merikontin, oli keskustelun pääpaino onneksi siinä, että viime vuosikymmeninä alalla on tapahtunut valtavasti sekä yksittäisiä innovaatioita että suurten linjojen kehitystä. Poimin kevään puheenaiheista innostavimmat näkemykset uudistumisen tielle.

Yllätyksenä ei tullut, että logistiikka- ja hankinta-alan ammattilaisten kevään kohtaamisissa eniten puhututtivat jälleen digitalisaatio, robotiikka ja automaatio. Digitaaliset innovaatiot ovat jo logistiikan toimijoiden arkipäivää, eikä kehitys aio jarrutella lähiaikoina. Erityisesti kuluttajien lisääntyvät vaatimukset yhä nopeammista toimitusajoista ja sitä kautta koko toimitusketjun muuttuminen lyhytjänteisemmäksi sekä kuljetus- ja varastointimenetelmien kehittäminen entistä ilmastoystävällisemmiksi kyseenalaistavat aiemmat toimintamallit ja mullistavat alan kilpailun.

”Digitalisaatio muuttaa myös logistiikka-alan osaamistarpeita. Voisiko vaikkapa varastotyöntekijöistä kouluttaa IT-osaajia vastaamaan muuttuvaan markkinaan?”

Robotiikka ei ole pelkkää hypetystä

Logistiikka-alalla trendaavat nyt robotiikka ja automaatio. LOGY Conferencessa heitettiin ilmoille ajatus, että robotiikka muuttaa kuljetusalaa niin merkittävästi, ettei nyt syntyvien lasten tarvitse koskaan opetella ajamaan autoa. Ajatus saattaa tuntua radikaalilta, mutta kiistämätön fakta on, että ilman kuljettajaa ajavat maantieajoneuvot tai miehittämättömät ilma-alukset eivät ole enää pelkkää haihattelua tai hypetystä vaan ottavat lähitulevaisuudessa roolinsa myös logistiikan jakeluketjuissa.

 

 

Robotiikka tuo uudenlaisia mahdollisuuksia paitsi kuljetukseen myös varastointiin. Automaattinen poiminta on jo arkipäivää, ja varastotilojen pitää tulevaisuudessa mahdollistaa yhä laajemmat robottipoiminnan vaihtoehdot. Myös lisätyn todellisuuden toteutukset kuten varastotyöntekijöiden augmented reality -lasit mullistavat varastointialaa. Samalla tekee mieleni kysyä, ovatko nämä LOGY Conferencessa esiin nostetut innovaatiot todella niin edistyksellisiä kuin annetaan ymmärtää. Onhan vastaavia funktioita toteuttamaan ollut teknologiaa jo ainakin vuosikymmenen ajan!

 

Pysyvää on vain muutos – vai onko?

Vääjäämättömän muutoksen keskelläkin tulee huomioida, että joitakin logistiikka-alan liiketoiminnan lainalaisuuksia ei villeinkään teknologinen kehitys pysty pyyhkimään pois. Esimerkiksi varastotilojen sijainti on edelleen kriittinen tekijä yritysten sujuvan toiminnan ja kustannustehokkuuden kannalta. Jatkuvasti kiristyvät toimitusajat sekä ympäristöystävällisyyden vaatimukset itse asiassa nostavat lyhyet kuljetusmatkat ja varastojen sijainnin entistä keskeisemmiksi kilpailukyvyn tekijöiksi.

Kehityksen huima tahti saattaa toisaalta olla myös esteenä muutokselle. Yrityksissä on vaikea tehdä päätöksiä vaikkapa investoinneista automaatiojärjestelmään, kun uhkakuvana on, että teknologia on pian jo vanhentunutta. Ennen pitkää yrityksiltä vaaditaan kuitenkin rohkeutta ottaa vaikka pieninkin askelin kiinni automaation ja digitalisaation mahdollisuuksista, jotta toimijat eivät joutuisi vain seuraamaan muutosta vierestä vaan voisivat olla aktiivisesti mukana kehittämässä logistiikka-alaa uuteen suuntaan.

”Vauhdikas kehitys haastaa perinteiset logistiikkatoimijat radikaalisti uudelleenarvioimaan liiketoimintamallejaan, jotta uudistumiskykyisimmät yritykset eivät karkaisi saavuttamattomiin.”