Älyratkaisut tuovat kiinteistöihin energiansäästöä, käytön joustavuutta ja palveluiden järkevää yhteensovittamista. Parhaimmillaan älykäs kiinteistö tukee käyttäjäyrityksen liiketoimintaa ja arvoja  edistämällä kestävää kehitystä, toiminnan tehokkuutta ja työturvallisuutta.

Kiinteistön älyratkaisuiden käyttöönotto ja hyödyntäminen vaatii yritykseltä edelläkävijyyttä ja innovatiivisuutta. Tulevaisuuden älykkäiden kiinteistöjen ratkaisukehitys edellyttää vielä paljon tutkimusta ja kehitystyötä. Alkutaipaleen teknologiset ratkaisut ovat pitkälti startup-yritysten innovatiivisia tuotteita ja palveluita, joiden käyttöönottamisessa tarvitaan rohkeutta kokeilutoimintaan.  

1. Tulevaisuuden älykäs kiinteistö on energiatehokas

Energiatehokkuuden parantaminen on hyvä ja tukeva ensiaskel, kun yritys ottaa älyteknologiaa käyttöön kiinteistössä. Teknologiainvestointi on helposti perusteltavissa, sillä energiansäästö on mittavissa ja tuottaa heti konkreettista kustannussäästöä. Investoinnin takaisinmaksuaika on arvioitavissa ja laskettavissa hyvinkin tarkasti päätöstä tehtäessä.

Metso Flow Controlin tehdas on hyvä esimerkki siitä, miten teknologia valjastetaan edistämään yrityksen tavoitteita. Metsolla kestävä kehitys on keskeinen osa tarjontaa ja liiketoimintaa. Metso uskoo, että yksi parhaista tavoista edistää kestävää kehitystä on kehittää teknologiaa sekä muuttaa nykyisiä tapoja toimia.

Koska Metson oman toiminnan keskiössä on teknologian ja toimintatapojen kehitys, he vaativat samaa myös toimitiloiltaan ja kumppaneiltaan. Kiinteistökumppanina olemme olleet mukana toteuttamassa energiatehokkaita ja kestävää kehitystä tukevia ratkaisuita yhdessä Metson kanssa.

Metson tehtaan valaistusjärjestelmä uusittiin energiatehokkaaksi LED-valaistukseksi. Toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota toiminta-alueittain tapahtuvaan valaistusvoimakkuuden ja tarpeenmukaisuuden säädettävyyteen. Virtuaalisen valaistuksenohjauksen avulla pystytään olosuhteita seuraamaan ja tarvittaessa muuttamaan helposti. Samoin mahdollisista vikaantumista tieto saavuttaa huollon tehokkaasti. Parantuneet valaistusolosuhteet edistävät myös työturvallisuutta, joka on Metsolla tärkeä osa vastuullisuutta.

Kun yrityksessä on energiatehokkuuden ja kiinteistötekniikan perusasiat kunnossa ja tehot otettu irti pienemmistä toimenpiteistä, voidaan siirtyä vaativampiin ratkaisuihin ja isompiin investointeihin. Seuraava askel voikin olla siirtyminen uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Logistiikkakiinteistöissä on jo hyviä esimerkkejä toteutetuista aurinkovoimalahankkeista ja maalämpöjärjestelmien käyttöönotosta.   

2. Tulevaisuuden älykäs kiinteistö on kestävää kehitystä tukeva

Kestävän kehityksen vaatimuksiin vastaava tulevaisuuden kiinteistö on itsenäinen omavarainen ekosysteemi, jossa kukin käyttäjä kytkeytyy yhteisiin verkostoihin. Käyttäjä pystyy sekä hyödyntämään että täydentämään järjestelmien ja palveluiden kokonaisuutta tarpeidensa mukaan. Esimerkiksi yhden käyttäjän prosesseista syntyvä hukkalämpö voidaan siirtää toisille käyttäjille lämmöksi yhteisen järjestelmän kautta. 

Parhaimmillaan älykäs kiinteistö voi edistää kestävää kehitystä tuottamalla merkittävän osan käyttämästään energiasta itse. Varasto- ja logistiikkakiinteistöt ovat erinomaisia kohteita aurinkopaneeleiden rakentamiselle, koska niissä on paljon varjotonta kattopinta-alaa.

Älykäs teknologia tarjoaa saman kiinteistön eri käyttäjille mahdollisuuden yhteisten palveluiden käyttämiseen. Jokainen käyttäjä ei tarvitse omia järjestelmiä esimerkiksi kulunvalvontaan tai pysäköintiin.  Yhteiskäytössä olevat, verkkojärjestelmässä varattavat neuvottelutilat ovat jo arkinen esimerkki tästä, mutta uusia sovelluskohteita on loputtomasti. Yhteiskäyttöautot yleistyvät jo hurjaa vauhtia, mutta mitä kaikkea tulevaisuuden kiinteistöpalvelut voivatkaan tarjota kestävän kehityksen tueksi?

3. Tulevaisuuden älykäs kiinteistö on käyttötarkoituksen mukaan muuntuva

Varasto- ja logistiikkakiinteistöjen kohdallakin tarvitaan uudenlaista ajattelua, jotta käyttäjien tarpeet saadaan ratkottua tehokkaasti hukkaa tuottamatta. Meidän tehtävämme varastokiinteistöjen omistajana on olla mukana miettimässä joustavia malleja lyhyt- ja pitkäaikaisen varastointitarpeen yhteensovittamiseen ja tilojen käyttöasteen optimointiin. Digitaaliset tilanhallinta ja -palveluratkaisut ovat varmasti tulevaisuudessa osaltaan edesauttamassa tätä kehitystä.

Logicor kehityksessä mukana  – Keravan logistiikkakiinteistöön ”Smart vision”-hanke

Teknologiainnovaatiot ovat kiinteistöjen käyttäjäyrityksille ajankohtainen trendi. Asiakaskyselyssämme kartoitimme asiakkaidemme näkemyksiä innovaatioiden ja uusien teknologioiden käytöstä. Vastauksissa toivottiin kiinteistönomistajalta aktiivisia toimenpiteitä älykkäiden ratkaisujen käytäntöön saamiseksi. Tärkeimmiksi kohdealueiksi nousivat energiatehokkuuden parantaminen, sisäilmaolosuhteiden hallinta ja kustannussäästöt.

Logicorilla haluamme vastata asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin tutkimalla ja kehittämällä käytännön ratkaisuita. Keravan logistiikkakohteessamme käynnistyy kehityshanke ”Smart vision”, jossa tutkimme, millaisia asiakkaidemme liiketoimintaa ja kestävää kehitystä tukevia älyjärjestelmiä ja -ratkaisuita logistiikkakiinteistöön voi tuoda.