Energiatehokkuutta. Ennakoivaa huoltoa. Varaston turvallisuutta ja tehokkuutta. Työympäristön mukavuutta. Tämän kaiken älykäs kiinteistö mahdollistaa varasto- ja logistiikka-alalla.

Kiinteistöjen tuottama data ja älykkäästi oppivat järjestelmät auttavat tehostamaan toimintaa nykyisissä varastoissa ja kiinteistöissä. Ennen kaikkea dataa voi hyödyntää tulevaisuuden varasto- ja logistiikkatilojen rakentamisessa, jotta tilat palvelevat käyttäjiään parhaalla mahdollisella tavalla ja samalla säästävät niin ympäristöä, rahaa kuin henkilöstöäkin.

Älyteknologia tuo uudenlaisia työkaluja muun muassa seuraavien osa-alueiden kehittämiseen varasto- ja logistiikkakiinteistöalalla.

1. Energiatehokkuus tuo merkittäviä kustannussäästöjä

Kiinteistön datasta ei voi puhua puhumatta samalla energia-asioista. Rakennetun ympäristön osuus koko Suomen energiakulutuksesta on noin 40 % ja ilmastonmuutokseen vaikuttavista päästöistä noin 35 %. Siksi energiankulutuksen pienentäminen on kaikkien kiinteistönomistajien ja ‑käyttäjien yhteinen asia.

Kiinteistön digi-innovaatiot tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia niin energiantuotantoon kuin energiansäästöön. Yksi inspiroiva esimerkki on asiakkaamme Kesko, jonka keskusvaraston katolla uusiutuvaa energiaa tuottaa 3 336 aurinkopaneelia. Aurinkovoimalan vaikutus ilmastonmuutoksen torjunnassa on merkittävä, sillä hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 139 tonnia/vuosi.

Älykäs kiinteistö havainnoi, missä kohtaa kiinteistöä ihmisiä kulloinkin liikkuu, ja itse säätää valaistusta, ilmanvaihtoa ja lämmitystä sen mukaan. Energiakustannukset pienenevät ja työympäristö on henkilöstölle miellyttävä.

Pienemmälläkin panostuksella toki saa merkittäviä muutoksia aikaan. Sisävalaistus on yksi suurimpia sähkönkäyttäjiä kiinteistöissä. Sen kulutusosuus voi olla jopa 20–30 % sähkönkäytöstä. Siksi juuri valaistuksen dataperustaisessa ohjaamisessa on paljon säästöpotentiaalia.

Tämän on huomannut myös asiakkaamme Pilkington, joka on logistiikkakeskuksessaan Saksan Gelsenkirchenissä ottanut käyttöön sensorijärjestelmän. Se tuottaa dataa muun muassa ihmisten liikkeistä, lämpötilasta sekä ovien auki- ja kiinniolosta.

Pilkingtonin ensisijainen tarkoitus on hyödyntää dataa valaistuksen ohjauksessa. LED-nauhoihin on asennettu satoja sensoreita, jotka tunnistavat liikkeen tilassa. Näin valaistus syttyy vain niille alueille, joilla liikkuu ihmisiä. Muutoksen odotetaan laskevan energiakustannuksia merkittävästi.

2. Ennakoiva kiinteistönpito tukee kiinteistön elinkaaren hallintaa

Roska-astiat tilaavat itse itselleen tyhjennyksen, kun ne alkavat täyttyä. Nosto-ovet ilmoittavat huoltoliikkeelle, milloin kaipaavat huoltoa. Järjestelmä ilmoittaa siivoushenkilöstölle, missä kiinteistön osissa liikutaan runsaasti ja kaivataan tiheämpää siivousväliä.

Tätä on älykkään kiinteistönhuollon tulevaisuus.

Älykäs automaatio on avain tehokkaaseen varastotilan käyttöön, talotekniikan ohjaukseen ja kiinteistönpitoon. Rahaa ja ihmisresursseja ei mene hukkaan, kun kiinteistöä pystytään valvomaan etänä ja kiinteistönhuolto osaa mennä paikalle tarvittaessa. Toimintaa haittaavat käyttökatkokset pysyvät minimissään, kun huoltotarpeet pystytään ennakoimaan ja ajoittamaan oikein.

Vaikka kiinteistön dataa monin paikoin jo kerätään, ovat rajapinnat eri järjestelmien välillä monesti puutteelliset. Siksi datasta johdettua tietoa ei aina saada hyödynnettyä suoraan järjestelmän sisällä, vaan esimerkiksi raportteja tulkitsemaan ja säätöjä muuttamaan tarvitaan silti ihminen.

Rakennusten internetin (BIOT) vauhdikkaan kehityksen myötä datajärjestelmät saadaan entistä paremmin keskustelemaan talotekniikan ja muiden kiinteistön ylläpitoon liittyvien järjestelmien kanssa siten, että talotekniikka löytää ja toteuttaa itse optimaaliset säädöt, pitkänajan huoltotarpeet pystytään ennakoimaan ja välittömistä huolto- ja korjaustarpeista menee tieto suoraan huoltoon.

3. Älyratkaisut lisäävät varaston turvallisuutta ja tehokkuutta

Saksan Gelsenkirchenissä Pilkington pystyy jatkossa hyödyntämään sensoridataa varastonsa toiminnan tehostamiseen. Kun data vaikkapa paljastaa, missä varaston alueilla eniten liikutaan, Pilkington pystyy tehostamaan varaston logistiikkaa varaston layoutia kehittämällä ja kulkureittejä optimoimalla.

Data käyttäjien määrästä ja liikkeistä auttaa kehittämään myös työturvallisuutta. Data osoittaa varaston runsaasti liikennöidyt väylät ja niiden risteävyydet, jolloin risteyskohtien turvallisuuteen pystytään panostamaan. Liikedatan pohjalta voidaan jopa kehittää hälytysjärjestelmiä estämään trukkien törmäyksiä.

Moderni, tietoturvallinen kulunhallinta on varaston turvallisuuden ja tehokkuuden kulmakiviä. Myös tällä osa-alueella syntyy digitaalisia innovaatioita, joita varastoissa ja kiinteistöissä jo hyödynnetään käyttäjien liiketoiminnan, henkilöstön ja omaisuuden turvaamiseksi.

 

 

Yksi esimerkki turvallisuussovelluksista on pilvipohjainen kulunvalvontajärjestelmä Singu Smart Security Desk, joka on käytössä Puolassa sijaitsevissa logistiikkakohteissamme. Saapuvat ja lähtevät ajoneuvot tunnistava etälukija on yhteydessä keskustietokantaan. Rekisteritunnuksen tai tuulilasiin kiinnitetyn tarran perusteella logistiikkakeskuksen portit aukeavat automaattisesti. Kuljettaja saa alueelle ajaessaan ajo-ohjeet oikealle portille ja lastauslaiturille. Järjestelmä paitsi parantaa turvallisuutta myös nopeuttaa prosesseja ja vapauttaa työntekijöiden aikaa.

Tässä esittelemämme ajatukset ovat vasta alkusoittoa kiinteistöjen digisinfoniaan. Monet datan ja IoT:n käytännön hyödyntämismahdollisuudet realisoituvat vasta, kun järjestelmät tulevat laajemmin käyttöön ja osoittavat vahvuutensa kiinteistö- ja varastoalalla.